ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลกาบัง
เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2561  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน  ตามโครงการ  อบจ.ยะลา  ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ณ  มัสยิดนูรุลฮูดาบ้านจอโบ  หมู่ที่  8  ตำบลกาบัง   อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา