ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  แจ้งเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจำปี  2561  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ในวันอังคาร  ที่  28  สิงหาคม  2561  ประชาชนท่านใดสนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสามารถติดต่อได้ที่  073-203613  ในวันและเวลาราชการคะ