ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลตลิ่งชัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  จัดโครงการอบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ในวันศุกร์  ที่  7  กันยายน 2561  ณ  มัสยิดโตะปาแวดารุสซานียะ  หมู่ที่  10   ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา   จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ   มาร่วมทำกิจกรรมกับเราตามวันและเวลาที่แจ้งไว้นะคะ