ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๑
smart Learning มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๖๑  วันที่ ๙ -๑๑ กันยายน ๒๕๖๑  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและอาคารยิมเนเซี่ยม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (สะพานหิน) ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป