ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลตลิ่งชัน
เมื่อวันที่  7  กย 61  ที่ผ่านมา  ดร.ระเด่น  สะมะแอ  รองนายกอบจ.ยะลา  นำคณะทำงานอบจ.ยะลา  ลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน  ณ  มัสยิดโตะปาแวดารุสซานียะ  ม.10  ต.ตลิ่งชัน  อ.บันนังสตา  จ.ยะลา ตามโครงการ  อบจ.ยะลา  ร่วมใจสานสัมพันธ์  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน