ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา
         อบจ.ยะลา  แจ้งเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  3  ประจำปี  2561  ในวันอังคาร  ที่  25  กันยายน  2561  เวลา  09.00  น. ณ  ห้องประชุมสภาอบจ.ชั้น  4  หากประชาชนท่านใดสนใจเข้ารับฟังการประชุมสภา  สามารถติดต่อมาที่  073-203613  ในวันและเวลาราชการ