ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา
          อบจ.ยะลา  แจ้งเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  4  ในวันที่  27  กันยายน  2561  เวลา  14.00  น,  ณ ห้องประชุมชั้น  4  อบจ.ยะลา  หากประชาชนท่านใดสนใจเข้ารับฟังการประชุมสามารถติดต่อได้ที่  073-203613  ในวันและเวลาราชการค่ะ