ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4
          เมือวันที่  27  กย  61  เวลา  14.00  น. ที่ผ่านมา  อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา  อบจ.ยะลา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  4  ประจำปี  2561  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  และเรื่องอื่น ๆ #ปิดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2561