ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กรณีบ้านมีห้องว่าง ๑-๔ ห้อง หรือมีผู้เข้าพักไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งเจ้าบ้านมีความประสงค์ให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืน ต้อจดแจ้งต่อที่ทำการปครองอำเภอเช่นเดียวกับโฮมสเตย์