ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้บริการประชาชน ในวันทำการช่วงพักกลางวัน ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดให้บริการประชาชน ในวันทำการช่วงพักกลางวัน ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น