ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการองค์กรคุณธรรม ขจัดคอร์รัปชั่น มุ่งสู่ท้องถิ่น 4.0 ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา
19 ธันวาคม 2560 อบจ.ยะลา จัดโครงการ "องค์กรคุณธรรม ขจัดคอร์รัปชั่น มุ่งสู่ท้องถิ่น 4.0" เพื่อปลูกฝังค่านิยมตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.และบุคลากรในสังกัดมีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื้อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมอันมั่นคง  ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริต สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีนายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข หัวหน้าสำนักปลัดฯกล่าวรายงาน