ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 อบจ.ยะลาจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีนายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวสุภรณ์ ทองอินทร์ ผอ.กองแผนและงบประมาณ อบจ.ยะลา กล่าวรายงาน