ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /    อบจ.ยะลา จัดโครงการเสริมสร้างความรักชาติ และความจงรักภักดี กิจกรรม
เช้าวันนี้ 5 กันยายน 2561(08.00 น.) อบจ.ยะลา จัดโครงการเสริมสร้างความรักชาติ และความจงรักภักดี กิจกรรม "เคารพธงชาติ" ประจำเดือนกันยายน 2561 ณ หน้าอาคารสำนักงาน อบจ.ยะลา เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร โดยมีนายมูหัมมัดอามีน มะทา เลขานุการนายก อบจ.ยะลา กล่าวพบปะและให้โอวาท