ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลสะเตง
อบจ.ยะลา  แจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถานตามโครงการอบจ.ยะลา  ร่วมใจสานสัมพันธ์  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  พศ 2561  ณ  ศาลเจ้าแม่ทับทิมยะลา  ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  ในวันที่  30  พฤศจิกายน  2561 เวลา  08.00  น.  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทท่านใดที่สนใจร่วมโครงการเชิญได้ตามวันและเวลาที่แจ้งนี้นะคะ