ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
๑ ธันวาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐  น. อบจ.ยะลา โดยรองนายก อบจ.(ดร.ระเด่น สะมะแอ) และปลัด อบจ.ยะลา(นายมนตรี หมวกไสว) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตามโครงการ คลองสวย น้ำใส อุ่นใจประชา ณ สวนขวัญเมือง อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งหลายวันที่ผ่านมา อบจ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการขุดลอกคลองและจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้