ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ตำบลสะเตง
         เมื่อวันที่  30 พย.61  ที่ผ่านมา  โครงการ  อบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน  โดยกิจกรรมมีการปรับปรุงภูมิทํศน์  ตัดหญ้า  ถางป่า  ตัดแต่งกิ่งไม้  ทาสี  และกิจกรรมเวทีสนทนาการมีส่วนร่วมของประชาชน  ณ  ศาลเจ้าแม่ทับทิมยะลา