ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ณ ถนนสาย ยล.ถ 1-0016 สายบ้านเกาะ - บ้านบือกะสะมา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
อบจ.ยะลา จัดโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ณ ถนนสาย ยล.ถ 1-0016 สายบ้านเกาะ - บ้านบือกะสะมา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชานในพื้นที่ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณถนนให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะมูลฝอย และลดปัญหาโลกร้อนอีกด้วย โดยมีนายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายมนตรี หมวกไสว ปลัด อบจ.ยะลา กล่าวรายงาน