ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  แจ้งเปิดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2561  ในพฤหัสบดี  ที่  27  ะันวาคม  2561  เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหา่รส่วนจังหวัดยะลา  ชั้น  4  หากประชาชนท่านใดสนใจรับฟังการประชุมสามารถติดต่อได้ที่  073203613  ได้ในวันและเวลาราชการค่ะ