ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กิจกรรม Big cleaning Day บ่อนำ้ร้อนเบตง
อบจ.ยะลาจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม Big cleaning Day บ่อนำ้ร้อนเบตง โดยมี พ.จ.ท. อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยสมาชิกสภา ประชาชนในพื้นที่ และบุคลากรในสังกัดร่วมทำความสะอาด ณ บริเวณบ่อนำ้ร้อนเบตง ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา