ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือนมกราคม 2562
อบจ.ยะลา จัดโครงการเสริมสร้างความรักชาติและความจงรักภักดี ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือนมกราคม 2562 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อเสริมสร้างความรักชาติความผูกพันในองค์กร ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน อบจ.ยะลา โดยมีนายมูหัมมัดอามีน มะทา เลขาฯนายก อบจ.ยะลา และนายมนตรี หมวกไสว ปลัด อบจ.ยะลา กล่าวพบปะ