ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการ "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ" ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๒
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดกิจกรรม โครงการ "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ" ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๒ จึงขอเชิญชวนเหล่าน้องๆ หนูๆในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา