ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   เข้าร่วม รับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม รับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา