ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   การจัดงานมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ ๕-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
การจัดงานมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ ๕-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในการเตรียมงานนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนของจังหวัดยะลา และทุกภาคส่วนของอำเภอเบตงในการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงบนเวที ศิลปินนักร้อง มีการแสดงโคมไฟหลากหลายสีสันซึ่งในปีนี้ได้มีการนำโคมไฟจำนวนมากมาทำการจัดแสดงให้พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานได้ชม สัมผัสถึงความสวยงาม ส่วนการมีส่วนร่วมนั้น ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่ กว่า ๕๐ ร้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง