ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการ Knowledge Sharing เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2562
 อบจ.ยะลาได้จัดประชุมโครงการ Knowledge Sharing เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2562  โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพื่อรับมอบนโยบายในการบฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร และในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้รับมอบนโยบายจากจังหวัดยะลา ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดข้าราชการ เพื่อเป็นการ "กวาดบ้านตนเอง"