ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาจัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยฯ
เมื่อวันที่  29-30 มค 62 ที่ผ่านมา  นายมุตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต่อการเมืองการปกครอง ประจำปี 2562 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา รุ่นที่ 2