ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา
อบจ.ยะลา แจ้งประชุมสภาอบจ.ยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบจ.ยะลา ชั้น 4  หากท่านใดสนใจเข้ารับฟังการประชุมสภา สามารถติดต่อได้ที่ 073203613