ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งประชุมสภา
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  แจ้งเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา หากประชาชนท่านใดสนใจรับฟังการประชุมสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 073-203613