ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภา
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ในญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ 2561 ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้กันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พศ 2562 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ 2562 และเรื่องอื่นๆ