ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลา เปิดอาคารบ้านฆอแย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ด้วยอบจ.ยะลา  พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านฆอแย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป