ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี
วันที่ 27 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น. นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี"กิจกรรมการจัดทำชุดขันหมาก"ประจำปี 2562
ณ หอประชุมอำเภอกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา