ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562
เมื่อวันเสาร์ที่ 2มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายมุขตาร์ มะทานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธารเปิด
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมศรีญาลอ
ชั้น 1อบจ.ยะลา โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่สตรี (มุสลิมะฮ์) ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่น