ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายองค์กรสตรี อบจ.ยล ครั้งที่ 1/2562
5 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายองค์กรสตรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศรีญาลอ อบจ.ยะลา