ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.สะเตง อ.เมือง
          ในวันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562  นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชนมาร่วมกิจกรรม ณ มัสยิดนูรุสสาลาม จารูนอก ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา