ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   25 สิงหาคม 2561 อบจ.ยะลา ร่วมกับอบต.ตาเนาะแมเราะและ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเบตง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม "เทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น" ประจำปี 2561 ณ บริเวณอุโมงปิยะมิตร