ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธารเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมนิบง ชั้น 2 อบจ.ยะลา