ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประเพณีแห่พระลุยไฟ ประจำปี ๒๕๖๑
ประเพณีแห่พระลุยไฟ ประจำปี ๒๕๖๑  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ก.พ-มี.ค ๖๑ ณ มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา