ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม Big cleaning Day บ่อนำ้ร้อนเบตง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 10 เมษายน 2561 อบจ.ยะลาจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม Big cleaning Day บ่อนำ้ร้อนเบตง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยสมาชิกสภา ประชาชนในพื้นที่ และบุคลากรในสังกัดร่วมทำความสะอาด ณ บริเวณบ่อนำ้ร้อนเบตง ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา