ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งที่3/2562
13 มิ.ย.62 เวลา 13.30 น.นายมุขตาร์ มะทานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธารเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาครั้งที่3/2562 ณ ห้องประชุมนิบงชั้น 2 อบจ.ยะลา