ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี

ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี"กิจกรรมการทำผ้าบาติกมัดย้อม"ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26-27 มีถุนายน 2562 ณ หอประชุมศาลาประชาคม อำเภอยะหา จังหวัดยะลา