ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายมุขตาร์ มะทานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดการการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตราฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมนิบง ชั้น 2 อบจ.ยะลา