ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   เชิญชวนใช้งานแพลตฟอร์ม แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

                   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พิจารณาดำเนินการส่งเสริมให้เจ้าของบ้านที่มีห้องว่าง 1-4 ห้อง และมีความพร้อมให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืน หรือที่พักโฮมสเตย์ในท้องถิ่น โดยสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์มที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นที่นิยม คือ แพลตฟอร์ม แอร์บีเอ็นบี (Airbnb)

                    ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการกระจายรายได้โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งสินค้าพื้นบ้าน แหล่งท่องเที่ยว ที่พักโฮมสเตย์ และการทำให้เกิดแพลตฟอร์มขึ้นมา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนช่วยเหลือชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

                     สำหรับแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) เป็นแพลตฟอร์มที่มีการเชื่อมโยงกับตลาดระดับโลก มีผู้ให้บริการห้องพักมากที่สุดในโลก โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามาช่วยระบบบริหารจัดการ ดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าวเชื่อมเข้ากับท้องถิ่นได้นั้น จะต้องคำนึงด้วยว่า ที่พักในพื้นที่ต้องได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย สะดวก โดยใช้เสน่ห์ของแต่ละพื้นที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเป็นตัวดึงดูด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ช่องทางดังกล่าวได้จะสามารถส่งเสริม และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

 

หากประชาชนสนใจสมัครใช้งานแพลตฟอร์ม สามารถลงทะเบียนได้ที่ th.airbnb.com/th.dla