ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเปิดประชุมสภา
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2562  ในวันพฤหัสบดี  ที่  1  สิงหาคม  2562  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา