ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดการปรชุมเพื่อร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสฯ
          วันนี้  31  กค  62  นายมุขตาร์  มะทา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เปิดประชุมเพื่อร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือเด็โดยกด้อยโอกาสในจังหวัดยะลา  ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา  โดย  นางสาวรุ่งกานต์  ศิริรัตน์เรืองสุข  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรุ็แนวทางการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบจาก  องค์กรต่างๆในจังหวัดยะลา