ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถาน ต.เขื่อนบางลาง
          เมื่อวันที่  26  กค  62  ณ  มัสยิดซีรอตุดตักวาและวัดบ้านฉลองชัย  หมู่ที่  4  ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ลงพื้นที่พัฒนาศาสนสถานในโครงการ  อบจ.ยะลา  ร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน