ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   พล.เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามภารกิจการดำเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา
เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2562  อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  พล.เอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้พบกับนักเรียนและนักศึกษาและเด็กนอกระบบการศึกษาที่สำรวจพบภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา  ที่ได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ) ในพื้นที่จังหวัดยะลา  พร้อมมอบโอวาทและกำลังใจแก่เด็กๆและเยาวชน  โดยมีนายมุขตาร์  มะทา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  และนางสาวรุ่งกานต์  สิริรัตน์เรืองสุข  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากล่าวรายงานภาพรวมการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา