ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ทีมงานกสศ.ยะลาลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการช่วยเหลือเยาวชนในเขตพื้นที่ อำเภอบันนังสตา
3 กย 62 โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ยะลา ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งน้องยังไม่เคยเข้าสู่ระบบการศึกษาใดๆ เนื่องจากภาวะความพิการทางการเคลื่อนไหว และความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งในปัจจุบันน้องสามารถยืนและเคลื่อนไหวทางร่างกายได้ดีขึ้น และมีความต้องการเข้าสู่ระบบการศึกษา และฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้อนาคต โดยทางโครงการฯได้พบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจกับครอบครัว ณ บ้านแจเก๊าะ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา