ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ทีมงานกสศ.ยะลาลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการช่วยเหลือเยาวชนในเขตพื้นที่ อำเภอรามัน
          

4 กย 62 โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ยะลา ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามันจังหวัดยะลา ซึ่งน้องเรียนจบแค่ประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วไม่ได้เรียนต่อเพราะความไม่พร้อมความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งในปัจจุบันน้องได้ออกมาทำงานก่อสร้าง และมีความต้องการเข้าสู่ระบบการศึกษา และฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้อนาคต โดยทางโครงการฯได้พบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจกับครอบครัว ณ บ้านกามูติง ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

#กสศเปิดประตูสู่อนาคต #ทุนเสมอภาค #ยะลา