ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ทีมงานกสศ.ยะลาลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการช่วยเหลือเยาวชนในเขตพื้นที่ อำเภอยะหา

          5กย 62 โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ยะลา ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ ตำบลบาโงซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จำนวน 2 เคส ซึ่งน้องเรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษา แล้วไม่ได้เรียนต่อเพราะความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจของครอบครัว และมีความต้องการเข้าสู่ระบบการศึกษา และฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้อนาคต โดยทางโครงการฯได้พบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจกับครอบครัว

#กสศเปิดประตูสู่อนาคต #ทุนเสมอภาค #ยะลา
#คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำชีวิตให้ดีได้