ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กสศ,ยะลา ลงพื้นที่อำเภอบันนังสตาเพื่อทำความเข้าใจกับน้องและครอบครัว ในการนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
          วันนี้ 10  กันยายน  62 กสศ.ยะลา ลงพื้นที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อทำความเข้าใจกับน้องและครอบครัว ในการนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ เติมเต็มศักยภาพความเป็นผู้นำให้แก่แกนนำตัวแทนเด็กและเยาวชนนอกระบบจาก 20 จังหวัดต้นแบบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15-21 กันยายน 2562  นี้