ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กิจกรรมรณรงค์สื่อสารลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา Education for all "เด็กไร้...ได้เรียน"
21 กันยายน 2562 นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) พร้อมด้วย รองปลัด อบจ.ยะลา (นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข) ร่วมกิจกรรมรณรงค์สื่อสารลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา Education for all "เด็กไร้...ได้เรียน" จัดโดย กสศ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาฯ ณ สยามสแควร์ 1 กทม.